Juniorträning 2024

Publicerat: 2024-04-01 - 22:12

Nu är det snart dags för juniorträningen och vi kör med samma upplägg som förra året, med gemensam träning för Lanna GK och Reftele GK eftersom vi tycker det var lyckat och vi fick bättre kvalitet på träningarna.

Medlemsavgift betalar ni till respektive klubb, fakturor för detta är utskickade och måste vara betalda innan träningen börjar.
För att vi ska veta hur många som kommer i varje grupp anmäler ni er till: info@reftelegk.com. Gäller båda klubbarnas juniorer. Ange Namn, adress, mailadress och vilken klubb du vill bli eller är medlem i.

Träningen kommer i år skötas av Christopher Svarvar, PGA Proffessional samt ledare från båda klubbarna

Uppdelningen på grupper blir enligt följande: Grupp 1 = 6-10 år, Grupp 2 = 11-13 år och Grupp 3 = 14-21 år.

Första träningen är i Lanna den 5 maj och tiderna blir enligt följande:
Grupp 1 kl. 15.00-15.45
Grupp 2 kl. 16.00-17.00
Grupp 3 kl. 17.00-18.00.

Ev kan det bli ändring vid något tillfälle men det får ni information om utav era ledare.

Träningsdagar bli enligt följande:
Lanna GK: 5 maj, 19 maj, 2juni, 16 juni, 18 aug RefteleGK: 12 maj, 26 maj, 9 juni, 11 aug, 25 aug

Träningssäsongen avslutas med gemensam tävling i Lanna den 31 aug med spel både på Ängavattnet och Trantorpsbanan, beroende på vilken grupp man tillhör. Priser till alla deltagare.

Om intresse finns kommer vi att anordna en regelkväll och även banvandring på någon av klubbarna för att förbereda er för grönt kort så att ni kan komma ut och spela på våra banor och även på andra klubbar.