Golfbilar

Vi har 4st golfbilar att hyra.

För att få hyra en golfbil krävs körkort med minst behörighet B.

Golfbilarna skall framföras i nyktert tillstånd.

Gäst:                                   18 hål 300 kr                        9 hål 200 kr

Gäst med läkarintyg:          18 hål 250 kr                        9 hål 150 kr

Medlem:                             18 hål 250 kr                        9 hål 125 kr

Medlem med läkarintyg:    18 hål 125 kr                        9 hål 100 kr

Vid oaktsamhet ansvarar föraren för skador på bilen och betalar gällande självrisk.

Observera att väder- och markförhållanden kan göra att biluthyrning stoppas.

Vid bokning via GIT, kolla gärna med kansliet så att inte bilarna blivit dubbelbokade