Teckna dig för Golfhäftet 2016!

Med Golfhäftet 2016 får du möjligheten att spela för halv ordinarie greenfee, 1 gång, på utvalda banor. Vi har valt att vara med i detta samarbete för 2016. Övriga klubbar kommer presenteras löpande på www.golfhaftet.com. Teckna dig för Golfhäftet genom Reftele GK så får klubben in lite intäkter också. Priset 495kr är detsamma var du än köper häftet. Är du riktigt snabb att bestämma dig så erbjuds du en premie i form av golfhandske eller golfhandduk! Beställ på info@reftelegk.com

Vintern har anlänt!

Greenerna har gått i vintervila. Du kan dock, som tidigare, spela fram mot flaggor placerade framför greenerna 1- 9. Bankommittén

Hål 1- 9 öppna tills vidare.

Hål 10 -18 stängda fr.o.m. tisdagen 17 november. Även klubbhuset är stängt för säsongen. Hål 1 -9 hålls öppna tills vidare. Spel på frostiga greener är förbjudet! Bankommittén [endif]

Välkommen på höstmöte!

Kallelse till höstmöte torsdagen den 26:e november 2015 kl. 19.00. Plats: Hotellet Reftele Välkommen till gemensam fika från kl. 18.30 Mötesförhandlingar enligt föredragningslista nedan. Handlingar inför mötet finns från och med 2015-11-19 tillgängliga vid kansliet i klubbhuset. Välkommen ! Styrelsen. Föredragningslista Höstmötet öppnas. Fastställande av röstlängd för mötet. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. Fastställande av föredragningslista. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet. Fastställande av medlemsavgifter samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhet

Utvalda nyheter
Senaste nytt
Arkiv

© 2018 by Reftele GK

Dye Källebacken

333 76 Reftele

0371-21406

info@reftelegk.com

Bankgiro: 5345-6117

  • Facebook Basic Square