Banan stängd

Från och med 30/11 kommer det råda spelförbud mot ordinarie greener. Hål 1-9 kommer flaggor vara utplacerade på vintergreener.

Härligt...härligt...

Härligt att kunna spela på en så fin bana i november månad. Dystert, dystert... att under rundan se så många lösa torvor. Likaså gå runt på greenerna bland alla nedslagsmärken. Skärpning!

Vintern närmar sig.

I dag fredagen 2 november stänger drivingranchen och på måndag 5 november stängs klubbhuset. Banan kan dock spelas fram till att snön lägger sig. Greenfee 100kr. När snön har lagt sig är det läge för att ta del av det nya regler som kommer att gälla från och med nästa år. Regelboken på svenska Nu finns 2019 års Regler för golfspel, Spelarens upplaga och Definitioner i svensk översättning på R&A:s hemsida samt i appen Rules of golf 2019 för Android och iPhone (iOS). Den tryckta versionen kommer under början av 2019. Översättningarna är gjorda av Svenska Golfförbundet (SGF) och regelkommittén. Det här ger alla inom golfen möjlighet att börja plugga in de nya golfreglerna som börjar gälla den 1

Kallelse till höstmöte den 22:e november 2018 kl. 19.00.

Plats: Reftele Wärdshus Välkommen till gemensam fika från kl. 18.30 Mötesförhandlingar enligt föredragningslista nedan. Handlingar inför mötet finns från och med 2018-11-19 tillgängliga vid kansliet i klubbhuset. Välkommen ! Styrelsen. Föredragningslista Höstmötet öppnas. Fastställande av röstlängd för mötet. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 4. Fastställande av föredragningslista. 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet. Fastställande av medlemsavgifter samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. 8. Val av: klubbens ordförande,

Utvalda nyheter
Senaste nytt
Arkiv

© 2018 by Reftele GK

Dye Källebacken

333 76 Reftele

0371-21406

info@reftelegk.com

Bankgiro: 5345-6117

  • Facebook Basic Square