top of page

Kommittéer

Marknadskommitté

Lars Grundin

Omval

1


Hans Andersson
Omval

1


Christina Sjödell

Omval

1

Åke Sjödell

Omval

1

Nils Hansson

Omval

1

Tomas Myhrberg

Omval

1

Jonas Ölveteg

Omval

1

Håkan Lönnqvist

Omval

1

Anna Hagström

Omval

1

Barbro Berggren 

Omval

1

Fredrik Lidbacken

Nyval

1

Dataansvariga:

Per Söderstedt

Omval

1

Joakim Larsson

Omval

1


 

Utbildningskommitté

Ulf Ekerhed

Omval

1

 

Per-Uno Hagström

Omval

1

Kommunikatör

Lars Grundin

Nyval

1

Juniorkommitté

Henrik Sjödell

Nyval

1

Marcus Andersson

Nyval

1

Henrik Persson

Nyval

1

Vakant

Bankommitté

Nils Hansson

Omval

1

 

Jörgen Bengtsson

Omval

1

Joakim Larsson

Omval

1

Henrik Lindfors

Nyval

1

Lennart Larsson

Nyval

1

Klubbhuskommitté

Kansli:

Kerstin Albertsson

Omval

1

Inga-Stina Olsson

Omval

1

Inga Nilsson

Omval

1

 

Gunilla Larsson

Omval

1

Anette Claesson

Nyval

1

 

Fastighet och Underhåll

Roland Josefsson

Omval

1

Rune Albertsson

Omval

1

 

Sören Olsson

Omval

1


 

Tävlings- & Regelkommitté

Gunnar Gustafsson

Omval

1

Per-Uno Hagström

Omval

1

Erik Björk

Omval

1

Bo Sundwall

Omval

1


Bengt Blom

Omval

1

Per Söderstedt

Omval

1

Barbro Knutsson

Omval

1

Christer Svensson

Omval

1

Damkommitté

Barbro Knutsson

Omval

1


Barbro Berggren

Omval

1

Marita Rosén

Omval

1

Ulrika Karlsson

Omval 

1

Liselott Lithander

Nyval 

1

Seniorkommitté

Thomas Linell

Omval

1

Lars-Gunnar Karlsson

Omval

1

Christer Svensson

Omval

1

Hans Eliasson

Omval

1

 

Miljökommitté

Jörgen Bengtsson

Omval

1

Lars Grundin

Omval

1

Ulf Ekerhed

Omval

1

Första namnet i varje kommitté är sammankallande

bottom of page