Kontaktuppgifter

Kansli/tidsbokning: 0371-214 06

Övrigt

Ordförande:               Bo Sunwdall

Sekreterare:               Nils Hansson

Kassör:                       Magnus Mårtensson

Tävlingsansvarig:       Per-Uno Hagström

Utbildningsansvarig: Ulf Ekerhed

Junioransvarig:          Joakim Larsson

Följ oss gärna på Instagram och Facebook @reftelegk

Bank och organisation

Bankgiro                5345-6117

IBAN                      SE2680000841780247218225

BIC                        SWEDESS

Org.nummer          828500-7152