top of page

Kontaktuppgifter

Kansli/tidsbokning: 0371-214 06

Övrigt

Ordförande:               Bo Sunwdall

Sekreterare:               Nils Hansson

Kassör:                      Inga-Stina Olsson

Tävlingsansvarig:       Gunnar Gustavsson

Utbildningsansvarig: Ulf Ekerhed

Junioransvarig:          Vakant

Följ oss gärna på Instagram och Facebook @reftelegk

Bank och organisation

Bankgiro                5345-6117

IBAN                      SE2680000841780247218225

BIC                        SWEDESS

Org.nummer          828500-7152

Swishnummer:       Greenfee: 123 344 71 25

                               Kiosk:       123 522 05 38

                               Övrigt:      123 554 06 46

bottom of page