top of page

Friskvårdsbidrag

Den 12 januari 2018 kom en historisk dom från HFD (Högsta förvaltningsdomstolen). En dom som var ett glädjande besked för hela Golfsverige och som man väntat på länge - Golfen godkänns som friskvårdsbidrag!
 

Vad är det då som gäller för friskvårdsbidraget?
Domen kvalificerar golf som "motion och friskvård av enklare slag", vilket är grundregeln för friskvårdsbidrag. Därmed kan anställda som har friskvårdsbidrag hos sin arbetsgivare använda det för i princip all form av träning och golfspel. 
Det maximala skattefria beloppet är 5000 kronor per år. Det är dock arbetsgivaren som bestämmer beloppet för sin arbetsplats, som därmed kan vara lägre än maxbeloppet. 
Det är arbetsgivaren som beslutar om de godkänner golf (eller andra aktiviteter) som friskvårdsförmån. 
En förutsättning är att all personal inom organisationen/företaget erbjuds förmånen, det vill säga möjligheten att lära sig eller spela golf. 


Godkända skattefria friskvårdsaktiviteter inom golf:
Egen träning på driving range (rangebollar/rangekort)
Års - eller säsongskort för korthålsbana, träningsanläggning eller träningsområde.  
Golfträning som t.ex. nybörjarkurser, golfkurser, golflektioner (under 1000 kr/tillfälle) och rådgivning i kost och motionsfrågor. 
Spelavgift (årlig avgift för golfspel exklusive medlemsavgift)
Greenfeeavgifter (under 1000 kr/tillfälle)
Spel på footgolfbana (motsvarar greenfeeavgift)


Icke godkända skattefria friskvårdsaktiviteter inom golf:
Medlemsavgiften till golfklubben (samma gäller all föreningsidrott)
Träning - och motionsredskap, d.v.s. golfklubbor och annan utrustning. 
Deltagaravgift i tävlingar. 
Spelavgifter/golfpaket som avser mer än godkända friskvårdsaktiviteter som t.ex. ett exklusivt friskvårdspaket där delar av innehållet omfattas av annat än "motion eller friskvård av enklare slag" är inte tillåtet för skattefritt friskvårdsbidrag, var i sig helt eller delvis. 

 

För dig som medlem i Reftele Golfklubb innebär detta att:
Du som medlem kan få friskvårdsbidrag från din arbetsgivare bland annat för den spelavgift du erlägger till Reftele Golfklubb, eller annan godkänd golfrelaterad kostnad som kurser, greenfee och lektioner. 

bottom of page