TEMPOSLAGET

TEMPOSLAGET – FLAGGOLF. Den soliga eftermiddagen 1:a maj genomfördes en flaggolftävling på Källebackens golfbana. Trettiofem förväntansfulla golfare gav sig ut med sina flaggor i den skönt värmande vårsolen. Deltagarnas handicap bestämde hur många slag var och en fick. Flaggorna sattes ner där slagen förbrukats. I den tilltagande skymningen vid 16:e, 17:e och 18:e hålen blev ansamlingen av flaggor stor. Längst kom i nämnd ordning Robin Sundwall, Susanne Sandin, Joakim Svensson, Kristina Hagström och Ulf Ekerhed, som fick priser skänkta av TEMPO i Reftele.

Senaste nytt
Arkiv
Följ oss

© 2018 by Reftele GK

Dye Källebacken

333 76 Reftele

0371-21406

info@reftelegk.com

Bankgiro: 5345-6117

  • Facebook Basic Square