top of page

Rapport från höstmötet 2013.

Från höstmötet 2013. Du som aldrig varit medlem betalar 2800 kr för medlemskap 2014. Du som gått utbildning 2013 betalar 2800 kr för medlemskap 2014. Du som var greenfeemedlem 2013 kan gradera upp dig till fullv. medlem och betalar 2800 kr för 2014. Övriga medlemsavgifter bibehålls för 2014. Nuvarande greenfee bibehålls. Förslag till verksamhetsplan, budget och avgifter för år 2014 genomgicks och godkändes utan ändringar. Valberedningens förslag till ordförande, styrelse och kommiteledamöter antogs. Se hemsidan Den stora nyheten var de förmånliga medlemskapen för att vi skall bli fler, vilket alla tjänar på.

Senaste nytt
Arkiv
Följ oss
bottom of page