top of page

Tempo kombinerad singel och lagtävling.

I omväxlande väderlek, där sol och regn blandades under större delen av spelomgången, genomförde 21 st klubbmedlemmar under lördagen en, av TEMPO sponsrad, singel och lagtävling. 7 st 3 mannalag hade lottats samman. Lagtävlingen genomfördes med tävlingsformen 6+6+6. Under de första 6 hålen registrerades den enskilt högsta erhållna poängen per lag och hål. För de påföljande 6 hålen registrerade resp lag de 2 högst uppnådda poängen per hål och för de sista 6 registerades samtliga 3 deltagares poäng per hål. När lagtävlingens resultat sammanställts stod lag Kristina Hagström, Hans Larsson och Benny Wallin som segrare. Andraplatsen belades av lag Roger Boman, Per Söderstedt samt Lars Grundin. Bronsplatsen gick till Birgit Grundin, Peter Johnsson och Bengt Knutsson. I den individuella poängbogey tävlingen segrade Thomas Linell på utmärkta 38 poäng. Hårsmånen efter kom Roger Boman på likaledes utmärkta 38 poäng, men särskiljd från förstaplasen p.g.a högre handicap. Tredje platsen gick till Hans Larsson, som bara var 1 poäng efter tätduon. Sammanfattningsvis en mycket trevlig golfdag, som trots det opålitliga vädret bjöd på flera fina golfprestationer.

Tävlingskommitten, bestående av Barbro Knutsson och Bengt Blom, tackar deltagare och sponsorer för medverkan till en trevlig och väl genomförd tävling.

Senaste nytt
Arkiv
Följ oss
bottom of page