top of page

Styrelsen

Namn: Bo Sundwall Ordf.
Val: Nyval
År: 1


Namn: Nils Hansson
Val: Kvarstår
År: 1


Namn: Hans Andersson
Val: Omval
År: 2


Namn: Åke Sjödell
Val: Nyval
År: 2


Namn: Inga Nilsson
Val: Kvarstår
År: 1

Namn: Magnus Mårtensson
Val: Kvarstår
År: 1

 

Namn: Anders Larsson
Val: Kvarstår
År: 1


Namn: Barbro Berggren
Val: Kvarstår
År: 1


 

Kommunikatör:
Lars Grundin

Val: Omval

År: 1

Styrelseuppleanter

Namn: Gunnar Gustavsson
Val: Omval
År: 1

 

Namn: Lisbeth Pantzar
Val: Nyval
År: 1

 

Namn: Tomas Myhrberg

Val: Omval

År: 1

Namn: Inga-Stina Olsson (kassör)

Val: Omval

År: 1

Namn: Joakim Larsson

Val: Omval

År: 1

Revisorer

Namn: Bengt Knutsson

Val: Omval

År: 1

Namn: Bo Hallberg
Val: Nyval
År:1

 

 


 

Revisorsuppleanter

Namn: Hans Eliasson
Val: Nyval
År: 1

 

Valberedning

Namn: Ulf Ekerhed
Val: Omval
År:1

 


Namn: Lars Grundin
Val: Omval
År:1

 

 

Vakant

Vakant


 

Kassör

Namn: Inga-Stina Olsson
Val: Omval
År: 1

 

bottom of page