top of page

Styrelsen

Namn: Bo Sundwall Ordf.
Val: Nyval
År: 1


Namn: Nils Hansson
Val: Kvarstår
År: 2


Namn: Hans Andersson
Val: Kvarstår
År: 1


Namn: Henrik Sjödell
Val: Nyval
År: 1


Namn: Inga Nilsson
Val: Kvarstår
År: 1

Namn: Magnus Mårtensson
Val: Omval
År: 2

 

Namn: Anders Larsson
Val: Kvarstår
År: 2


Namn: Barbro Berggren
Val: Nyval
År: 2


 

Kommunikatör:
Lars Grundin

Val: Nyval

År: 2

Styrelseuppleanter

Namn: Gunnar Gustavsson
Val: Omval
År: 1

 

Namn: Åke Sjödell
Val: Nyval
År: 1

 

Namn: Tomas Myhrberg

Val: Omval

År: 1

Namn: Inga-Stina Olsson (kassör)

Val: Nyval

År: 1

Namn: Joakim Larsson

Val: Omval

År: 1

Revisorer

Namn: Bengt Knutsson

Val: Omval

År: 1

Namn: Lina Gunnarsson
Val: Omval
År:1


 

Revisorsuppleanter

Namn: Annika Sjöö
Val: Omval
År: 1

 

Valberedning

Namn: Ulf Ekerhed
Val: Omval
År:1

 


Namn: Lars Grundin
Val: Omval
År:1

 

 

Vakant

Vakant


 

Kassör

Namn: Inga-Stina Olsson
Val: Nyval
År: 1

 

bottom of page