Fullvärdiga medlemmar i Rydö GK och Götaström GK spelar tävlingar på samma villkor som fullvärdig medlem i Reftele GK. Detta är en ömsesidig överenskommelse.

© 2018 by Reftele GK

Dye Källebacken

333 76 Reftele

0371-21406

info@reftelegk.com

Bankgiro: 5345-6117

  • Facebook Basic Square