• Course id: 53fb05cb-e797-4f79-99bd-d4e81e6b1c8b
 • Loop: Källebacken

Källebackens Golfbana

Fakta om banan

Banan öppen:
Green:
Ordinarie greener
Öppnad år:
2005
Arkitekt:
Karl-Oscar Seth
Green-notering:
Modernt uppbyggda greener med rödsvingelgräs.
Info:
Medelkuperad skogs/ängsbana med en del vatten. Banan passar såväl nybörjaren, som den mer krävande.

Hål 11

Par 4
Index 11
 • Gul 312 m
 • Röd 246 m
 • Orange 236 m
Om hålet

Ett kort par 4 med svag dogleg vänster och ett forrädiskt kärr på höger sida.

Banpresentation

Hål 22

Par 5
Index 17
 • Gul 436 m
 • Röd 361 m
 • Orange 290 m
Om hålet

Kraftig dogleg höger och för den som inte vågar spela över skogsbrynet blir hålet betydligt längre.  Green lutar svagt mot spelriktningen. 

Banpresentation

Hål 33

Par 3
Index 7
 • Gul 148 m
 • Röd 130 m
 • Orange 117 m
Om hålet

Greenen är kraftigt upphöjd och uppdelad i två platåer som ger stor variation på svårighetsgrad.

Banpresentation

Hål 44

Par 4
Index 1
 • Gul 334 m
 • Röd 287 m
 • Orange 193 m
Om hålet

Först svagt dogleg höger sedan vänster. Greenen lutar svagt mot spelriktningen. 

Banpresentation

Hål 55

Par 3
Index 13
 • Gul 152 m
 • Röd 135 m
 • Orange 115 m
Om hålet

En bunker är indragen strax innan den ondulerade greenen. Det krävs ett bra inspel eller en god puttare för par.

Banpresentation

Hål 66

Par 4
Index 15
 • Gul 332 m
 • Röd 248 m
 • Orange 208 m
Om hålet

Banan lutar kraftigt mot vänster. Ett långt utslag till vänster riskerar att hamna i sidovatten hindret. Andraslaget bör inte underskattas då det går uppför och framför ligger två bunkrar. Greenen lutar svagt mot spellinjen

Banpresentation

Hål 77

Par 4
Index 5
 • Gul 332 m
 • Röd 282 m
 • Orange 232 m
Om hålet

Chansen till ett långt utslag är stor, men det krävs att bollen är välplacerad för att inte hamna i skogen eller vattnet. Green i två platåer. 

Banpresentation

Hål 88

Par 4
Index 3
 • Gul 343 m
 • Röd 304 m
 • Orange 227 m
Om hålet

Ett under omständigheterna relativt långt par 4 med svag dogleg vänster. Alla slag blir överraskande korta i uppförsbacken. Green lutar mot spelriktningen. 

Banpresentation

Hål 99

Par 5
Index 9
 • Gul 523 m
 • Röd 468 m
 • Orange 378 m
Om hålet

Ett långt par 5 med fairway som lutar åt höger. Green i två platåer. Out of bounds bakom green. 

Banpresentation

Hål 1010

Par 4
Index 12
 • Gul 349 m
 • Röd 295 m
 • Orange 260 m
Om hålet

Ett krävande par 4 med vallen till vänster och tre kullar runt green.  Out of bounds längs höger sida mot driving range.

Banpresentation

Hål 1111

Par 3
Index 8
 • Gul 123 m
 • Röd 108 m
 • Orange 102 m
Om hålet

Liten treklöver green med omgärdande bunkrar. 

Banpresentation

Hål 1212

Par 5
Index 14
 • Gul 434 m
 • Röd 380 m
 • Orange 330 m
Om hålet

Ett par 5 med kraftig dogleg höger. I början på hålets högra sida finns sidovatten. l dogleg på höger out of bunds mot aspdunge. 

Banpresentation

Hål 1313

Par 4
Index 4
 • Gul 347 m
 • Röd 291 m
 • Orange 236 m
Om hålet

Ett par 4 som spelas svagt nedför till en mindre förhöjning i mitten av hålet för att återigen luta kraftigt mot höger och framåt

Banpresentation

Hål 1414

Par 4
Index 6
 • Gul 330 m
 • Röd 258 m
 • Orange 213 m
Om hålet

Hålet ligger parallellt med ett dike och svänger svagt dogleg vänster. 

Banpresentation

Hål 1515

Par 4
Index 16
 • Gul 250 m
 • Röd 233 m
 • Orange 226 m
Om hålet

Go for green! Ett frestande kort par4 hål. Det höga gräset som omger banan gör att spel utanför hålet straffas hårt. 

Banpresentation

Hål 1616

Par 4
Index 2
 • Gul 341 m
 • Röd 288 m
 • Orange 240 m
Om hålet

Kraftig dogleg höger. Ju längre fram du kan placera utslaget på fairway ju mindre vatten i spel. Svårigheten med hålet ligger i vattenhindrets placering, vågar du slå över? Greenen är högt belägen och är uppdelad i två platåer

Banpresentation

Hål 1717

Par 3
Index 18
 • Gul 128 m
 • Röd 110 m
 • Orange 107 m
Om hålet

Hålet erbjuder en vacker utsikt över stora delar av banan.

Banpresentation

Hål 1818

Par 5
Index 10
 • Gul 452 m
 • Röd 410 m
 • Orange 364 m
Om hålet

Kraftig dogleg höger. Out of bounds till höger fram till bunker. Dolt andraslag med röda pinnar på båda sidor om fairway. Green är uppdelad i två platåer.

Banpresentation