Kommittéer

Marknadskommitté

Lars Grundin
Lars Grundin
Sammankallande
Hans Andersson
Christina Sjödell
Åke Sjödell
Nils Hansson
Tomas Myhrberg
Markus Andersson
Håkan Lönnqvist
Anna Hagström
Barbro Berggren
Fredrik Lidbacken

Dataansvariga

Joakim Larsson
Sammankallande
Peter Vecht Jensen
Peter Vecht Jensen
Gunnar Gustavsson
Gunnar Gustavsson
GIT ansvarig

Utbildningskommitté

Ulf Ekerhed
Ulf Ekerhed
Sammankallande
Per-Uno Hagström

Juniorkommitté

Henrik Persson
Sammankallande
Mattias Thorén

Bankommitté

Nils Hansson
Sammankallande
Jörgen Bengtsson
Joakim Larsson
Henrik Lindfors
Lennart Larsson
Åke Sjödell
Ulf Ekerhed
Ulf Ekerhed

Klubbhuskommitté

Lisbet Pantzar
Inga-Stina Olsson
Kerstin Albertsson
Gunilla Larsson
Anette Claesson
Rune Albertsson
Sammankallande - Fastighet och Underhåll
Roland Josefsson
Fastighet och Underhåll
Sören Olsson
Sören Olsson
Fastighet och Underhåll

Tävlings- & Regelkommitté

Gunnar Gustafsson
Gunnar Gustafsson
Sammankallande
Per-Uno Hagström
Per-Uno Hagström
Erik Björk
Erik Björk
Bo Sundwall
Björn Mårtensson
Per Söderstedt
Per Söderstedt
Barbro Knutsson
Johannes Nilenfors

Damkommitté

Barbro Knutsson
Sammankallande
Barbro Berggren
Marita Rosén
Ulrika Karlsson

Seniorkommitté

Lars-Gunnar Karlsson
Peter Vecht Jensen
Peter Vecht Jensen
Marita Rosén
Hans Eliasson

Miljökommitté

Jörgen Bengtsson
Sammankallande
Lars Grundin
Ulf Ekerhed
Ulf Ekerhed