Tävlingskalender

Fullvärdiga medlemmar i Rydö GK och Götaström GK spelar tävlingar på samma villkor som fullvärdig medlem i Reftele GK. Detta är en ömsesidig överenskommelse.