Aktiviteten golf

Golfens historia

Golf kan ledas tillbaka till 1400 talets Scotland. Det var ett spel för herremän och spelades på tunna landremsor mellan land och hav kallat ”links”. Bollen var gjort i läder och stoppat med fågelfjäder och klubborna var gjort i trä.

Under mitten av 1700 talet formaliserades spelet: de första klubbarna bildades (Edinburgh och St. Andrews) och den första tävling instiftades och föranledde att de första golfregler skrevs. Under perioden började även de första järnklubborna att tillverkas.

Golfens utbredning sker under 1800 talet i Storbritannien. En ny och billigare boll typ (gummiliknande boll) och industrialiseringen gjorde att medelklassen fick både tid och råd med golf. Golfen internationaliseras och etablerades på den europeiske kontinenten, och i slutet av seklet även i Amerika: I USA etableras mer än 1000 golfbanor på bara 12 år fram till sekelskiftet.
Det är även nu det första golfmästerskap (The Open Championship) etableras, och de första professionella golfare registreras.

Under tiden fram till idag expanderar golfen ytterligare men i Sverige är det först under 1980-talet och 1990-talet som golfen får en boom. Det ekonomiska välståndet, den ökade fritiden och mobiliteten gör att fler har möjlighet att spela golf – och Sven Tumba skapar den mediala uppmärksamheten kring sporten.

Efter boomen blev det en överetablering av golfbanor och i början av 2000-talet fick många anläggningar ekonomiska problem och fick stänga. Efter denna nergång har antalet anläggningar stabiliserat sig runt 400 och antalet golfutövare en bit över en halv million. Utmaningen nu är golfens ålders- och köns-fördelning.

»Källa: Svenska Golfmuseet«

Golfen idag

Med mer än 550 000 aktiva golfare är golfen idag en svensk folksport. Antal banar har hittat ett naturligt läge runt ca. 400, och de flesta golfklubbars ekonomi är stabil. Golfen i Sverige har stabiliserat sig och har blivit en naturlig del i svenskarnas idrottsvärld.

Sveriges elitsatsning har också börjat fungera, och många svenska elitgolfare gör succé på tävlingar runt om i världen. Något som troligen ökar intresset för golf ytterligare.

Golfen är etablerad och kommer vara en del av den svenska idrottsrörelsen i lång tid framöver.