Golf i Reftele

Reftele GK

Idén till Reftele GK kom från människor som hade en vision att skapa mervärde för vår region. Man såg hur viktigt det är att inte allt samlas till tätorterna. Med en attraktiv golfbana ville man bidra till att ge en anledning till nuvarande såväl som kommande invånare att stanna kvar i bygden.

Totalt kom det att investeras cirka 25 miljoner kronor. Utan något kommunalt stöd.

Banan är belägen mitt i Nordens största företagsregion och är en omväxlande skogs- och ängsbana med inslag av vatten, trevligt utlagd i en fantastiskt vacker natur.

Vårt klubbhus är beläget mitt i banan, vilket gör det lätt att komma ut på både de första och de sista nio hålen. I direkt anslutning ligger vårt övningsområde med driving range.

Vi ska vara en klubb med familjär anda där alla, från ungdomar till pensionärer, ska känna sig delaktiga och välkomna.

Idén lever vidare.

» Källa: Reftele GK - De första åren «

Reftele GK idag

Klubben är en lokal klubb med stark lokal förankring där många lokala företag är med i utvecklingen av klubben och banan.
De flesta medlemmar har också lokal förankring, och bor i närheten av banan eller har på annat sätt en lokal anknytning. Det skapar förstås en familjär atmosfär där känslan är att alla känner alla.
Samtidigt är vi en liten klubb som gärna vill bli större – vi välkomnar nya medlemmar med öppna armar och som vill vara en del av vår gemenskap.
Det finns många frivilliga i klubben som ställer upp på allt från röjning runt banan till administration av hemsida och tävlingar – hos oss är det frivilligheten som håller igång klubben.


Att vi inte är så stora gör att det finns plats och tid för alla på klubben, det går alltid att boka tid för en golfrunda på klubben båda på vardagar och helger. Även tillgången till övningsområden och driving range är stor och alla har möjlighet att träna så mycket som de vill 😊

Klubben är välskött med bra ekonomi som säkrar att den kommer finnas i många år framöver.

Intresserad av att bli en del av gemenskapen?

Kolla vidare under Kom igång med Golf för att gå vidare.