Måndagsgruppen arbete under våren

Publicerat: 2024-07-01 - 00:05

Den måndagsgrupp vi har i klubben som träffas på banan varje måndag kl. 09.00 för att umgås, fika lite samt utföra visst hjälparbete på banan träffas för sista gången denna vår imorgon, måndag 1/7.

Arbete som utförts under våren har tex. varit ett rejält röj av sly utmed hålen. Titta tex lite specifikt framför gul tee på hål 9! Annat arbete som att plocka bollar, fylla igen hålor, svackor, uppslagna torvor har också gjorts. Sist men absolut inte minst, så har det enligt rykten också gått åt en hel del fika under träffarna, samt att en och annan skröna ska ha berättats!

Men nu väntar 4 veckors ledighet för måndagsgruppen! Så någon träff på banan kl. 09.00 på måndagar kommer inte ske dessa fyra veckor! 


Vi passar också på att tacka för den hjälp vi får av samtliga ideella krafter som läggs ner på banan generellt under årets alla månader!