Handicap & regelträff

Publicerat: 2020-02-26 - 12:00

Den 1 mars 2020 införs ett nytt handicapsystem i Sverige världshandicapsystemet.

De sex stora handicapsystem som funnits sedan tidigare blir nu till ett gemensamt som gäller över hela världen.

Du som golfspelare kommer att påverkas av detta på lite olika sätt. Bland annat kommer du vid övergången att få en ny exakt handicap utifrån världshandicapsystemet. Det kan vara samma, högre eller lägre än ditt nuvarande handicap. Du kommer att hitta det när du loggar in i Min Golf från och med 1 mars 2020.


Grunderna i världshandicapsystemet

  • Ett snittsystem. Din exakta handicap blir genomsnittet av de åtta bästa av dina 20 senast registrerade ronder. Du ser din exakta handicap i Min Golf (från 1 mars 2020).

  • Max exakt handicap blir 54,0. Den tidigare spärren för höjning över 36 är borttagen. Samma förutsättningar för alla, inkluderar alla typer av golfare.

  • Det blir inga handicapgrupper. Alla golfare oavsett handicap får registrera sällskapsronder och ronder från nio hål och uppåt. (Dock kan vissa tävlingar vara indelade eller begränsade utifrån handicap.)

  • Två sätt att registrera. Välj mellan att fylla i bruttoslag hål för hål eller en total poängbogeyscore i Min Golf.

  • Ingen förregistrering. Du behöver inte meddela eller registrera i förväg att du vill spela en handicaprond. Har du spelat enligt golfreglerna är det bara att registrera ronden i Min Golf.

  • Godkända spelformer. För att gälla som handicaprond gäller att du spelat ronden enligt reglerna för slagtävling, poängbogey eller maxantal slag (t ex slaggolf).

  • Sköts i Min Golf. Precis som tidigare ser och sköter du din handicap i Min Golf. Där kommer du se din exakta handicap, ronderna snittet baseras på och mycket annat.

Några av fördelarna

  • Mer rättvisande. Ett snittsystem reagerar snabbare på förändringar och speglar din aktuella spelstandard bättre än det tidigare systemet, som i mångt och mycket baseras på din allra bästa förmåga.

  • Kortare ronder. Alla golfare får registrera ronder från nio hål och uppåt. Det underlättar för dig som inte alltid vill eller har tid och möjlighet att spela 18 hål.

  • Globalt. Din handicap blir jämförbar med spelare från hela världen. Som resande golfare kan du spela med och mot andra spelare på lika villkor oavsett land.

Utbildning

Vill du lära dig mer om världshandicapsystemet är du välkommen på vår handicap & regelkväll.

Torsdagen 12 mars 18.00 tid Reftele Värdshus. Kaffe & fralla 50 kr.

Välkommen med din anmälan till hjulvhult@bahnhof.se / 0768185816 senast tisdag 10 mars. Ta med regelbok/ app i telefon.

Mer information och kontakt

Handicapansvarig: Har du frågor gällande din handicap, nu eller efter övergången, kontakta klubbens handicaphandicapansvarig: PU Hagström hjulvhult@bahnhof.se /0768185816.

Golf.se: Mer information, utbildningsmaterial samt svar på de vanligaste frågorna hittar du hos Svenska Golfförbundet: golf.se/varldshandicapsystemet.