Ny ordförande vald på höstmötet. 2014

Publicerat: 2014-11-26 - 12:00

På Reftele Golfklubbs höstmöte 2014-11-26 redovisade klubben sitt bästa år sedan starten 2005. Medlemsantalet har ökat och banan har fått många goda vitsord från greenfeegäster och medlemmar.

Medlemmar som gått utbildning under 2014 eller aldrig tidigare varit medlem i Reftele GK erbjuds ett av regionens mest prisvärda medlemskap 2015.

Valberedningens förslag på styrelse och funktionärer antogs. Verksamhetsplanen för 2015 innebär en satsning på nya medlemmar och förstärkt kommittéarbete.

Till ny ordförande i klubben valdes Magnus Ahlsteiner. Avgående ordförande Lars Grundin avtackades med blommor för förtjänstfullt arbete.Se våra förmånliga medlemskapsformer på Reftele GK medlemsskap.